Zabudowa mieszkaniowa w Braniewie

1259751360_650029Budynki zaprojektowano na działce nr 8/144 przy ul. Grota Roweckiego w Braniewie. Dojazd projektuje się jako dalszą rozbudowę ulicy Grota Roweckiego. Po obu stronach projektowanej drogi sytuuje się naziemne miejsca postojowe.

Projektowane budynki A i B są częścią I etapu całego założenia – czyli sześciu budynków mieszkalnych o łącznej liczbie 144 mieszkań z całą infrastrukturą techniczną – drogami wewnętrznymi, miejscami postojowymi, placami gospodarczymi i placami zabaw oraz zaopatrzeniem w media.

W I etapie projektuje się budynki A i B o łącznej ilości 40 mieszkań oraz drogi wewnętrzne, 47 miejsc postojowych (w tym 4 dla osób niepełnosprawnych), plac zabaw, place gospodarcze z miejscami gromadzenia odpadów, dojazdami i chodnikami oraz zaopatrzeniem w media.

Opracowanie I etapu będzie również obejmowało wykonanie tymczasowej drogi dojazdowej wykonanej z płyt betonowych, łączącej ul. Grota Roweckiego z ulicą Bema – do czasu wykonania całości założenia osiedla 6 budynków wg załączonej uzgodnionej koncepcji.

Na terenie zagospodarowania I etapu zaprojektowano również plac zabaw na potrzeby budynków nr A i B. Docelowy plac zabaw dla całego założenia osiedla planowany jest przy budynku nr F. Na projektowanym w I etapie placu zabaw należy wykonać piaskownicę oraz ławki.