Projekt budynku biblioteki Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

WSPol - bibliotekaProjektowany budynek składa się z 2 połączonych brył prostopadłościennych.

Węższy prostopadłościan zlokalizowany jest od strony północnej i stanowi strefę głównego wejścia do budynku. Drugi prostopadłościan stanowi główną cześć budynku, w którym zlokalizowano główne pomieszczenia budynku uczelniano-policyjnego.

Na parterze budynku na głównej osi wejściowej zlokalizowano dział udostępniania zbiorów bibliotecznych z magazynem. W holu wejściowym znajduje się również pracownia internetowa z 34 stanowiskami. W strefie ogólnodostępnej komunikacji parteru znajdują się m.in.: szatnia z informacją, pokoje obsługi, sanitariaty. Wzdłuż ścian wschodniej i zachodniej części parteru zajmują wewnętrzne działy biblioteki, niedostępne dla czytelników, a także pomieszczenia techniczne związane z użytkowaniem budynku.

wspolNa I piętrze w części południowej znajduje się czytelnia wraz z pomieszczeniami do cichej nauki. Wzdłuż ścian wschodniej i zachodniej znajdują się wewnętrzne działy biblioteki, niedostępne dla czytelników. Zlokalizowano tutaj również m. in. czytelnię oraz pracownię introligatorską.

Na II piętrze w centralnej części budynku znajduje się sala wykładowo–konferencyjna. Zlokalizowano tutaj również m.in. Dział Zbiorów Niejawnych z pomieszczeniami obsługi, Dział Informacji Naukowej oraz inne wewnętrzne działy biblioteki, niedostępne dla czytelników.

Na III piętrze w części centralnej znajduje się duża sala wykładowo–konferencyjna z pomieszczeniami lektorów i zapleczami sal. Na ostatniej kondygnacji zlokalizowano również pomieszczenia obsługi Sali, palarnie, szatnię oraz pomieszczenia techniczne – wentylatornię i klimatyzatornię.

Na każdej kondygnacji znajdują się również węzły sanitarne dla czytelników jak i dla pracowników.

Pomieszczenia dla pracowników zlokalizowane wewnątrz budynku z ograniczonym dostępem światła dziennego – przeznaczone są wyłącznie na czasowy pobyt, gdzie przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa od 2 do 4 godzin. Dla tych samych pracowników w budynku znajdują się inne miejsca w pokojach biurowych przy ścianach zewnętrznych – przeznaczone na stały pobyt ludzi. Przykładowo miejsca pracy dla pracowników wypożyczalni (pomieszczenie nr 0.30) są tylko tymczasowe dla osób pełniących dyżur, natomiast mających swoje docelowe miejsca pracy w pokojach biurowych.

wspolBiblioteka1 wspolBiblioteka2